Αρχική Έργα Κτιριακά Υπηρ.Συμβούλου Μεγάλοι Πελάτες
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Η ΛΑΤΩ ΤΕΧΝΙΚΗ με εξειδίκευση σε Οικοδομικά,Βιομηχανικά και Ηλεκτρομηχανολογικά έργα αναλαμβάνει και εκτελεί με εξειδικευμένα συνεργεία πλήθος Τεχνικών Έργων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Είναι καταχωρημένη στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε). Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π) στην 1η τάξη για κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ και Α1 τάξη για κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ.

Είναι μέλος της Πανελλήνιας ¨Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ). Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για έργα ΝΑΤΟ.

Ενδεικτικά Έργα