Αρχική Έργα Κτιριακά Υπηρ.Συμβούλου Μεγάλοι Πελάτες
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΛΑΤΩ ΤΕΧΝΙΚΗ με τα στελέχη της εχει προσφέρει την εμπειρία της σε έργα εθνικής αλλά και διεθνούς υλοποίησης.

Έχει αποκτήσει εξειδίκευση στην παροχή τεχνικής υποστήριξης σε ότι αφορά στον προγραμματισμό, στη μελέτη, στην προετοιμασία και στην υλοποίηση σύνθετων έργων.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ